0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Eğitim Ölçme Ve Değerlendirme

Etiket Sayfası

Eğitim Ölçme Ve Değerlendirme Etiketli Sayfalar

Ölçme Ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitim, İK açısından da strateji oluşturma ve bu stratejiye bağlı amaç ve hedef geliştirme birçok performans ölçüm modelinin ortak paydasını ortaya koymaktadır.

İK için,bu unsur, yönetim tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin (ilgili taraflar ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesinden önce veya sonra) çalışanlar tarafından kabullenilmesi ve desteklenmesini sağlaması açısından performans ölçüm sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

 UNSMAN